Tangoon

Jako další příklad použití genetiky pro ověření historických domněnek je korejská studie (Kim, 1999). Dle ústně předávané legendy by měla celá korejská populace být potomky jediného muže jménem „Tangoon“, který žil před 5000 lety. V tomto případě genetická analýza prokázala, že korejské Y-chromozómy náležejí do většího počtu linií. Hypotéza tedy byla vyvrácena.

Kontakt

správa serveru Genetická genealogie Forenzní DNA servis
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
233 931 123
731 503 250
service@DNA.com.cz