Mateřská linie

Geneticko-genealogická analýza DNA ženských linií je zaměřena na hypervariabilní oblast mitochondriální DNA mtDNA). Mitochondrie jsou organely, jež se nacházejí mimo jádro v cytoplazmě buňky. Mitochondriální DNA se nalézá u mužů i žen a dědí se výhradně po maternální  z matky na její potomky, přičemž pouze dcery jsou schopny předat mtDNA do další generace. Tento systém přenosu dědičné informace vytváří nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a může být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie.

Schéma přenosu mitochondriální DNA generacemi. Pouze dcery mohou genetickou informaci o mateřské linii předat do další generace. Synové mají mitochondriální DNA shodnou s matkou, ale nemohou ji předat dál a linie u nich končí.

Kontakt

správa serveru Genetická genealogie Forenzní DNA servis
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
233 931 123
731 503 250
service@DNA.com.cz