7 dcer eviných

Dr. Bryan Sykes ve své knize „7 dcer Eviných“ popsal celou řadu haploskupin mtDNA, zejména se pak věnoval haploskupinám charakteristickým pro Evropu. Sedm klanů, ve kterých žily zakladatelky určitých linií mtDNA, nazval ženskými jmény Helena, Jasmína, Uršula, Tara, Katrina, Xénie a Velda.  Tyto haploskupiny mtDNA nacházíme nejčastěji v evropské populaci. Další v Evropě zastoupená haploskupina I (Iris) má původ pravděpodobně na Ukrajině, haploskupina M se stejně jako haploskupina W vyvinula z africké větve L3.

Kontakt

správa serveru Genetická genealogie Forenzní DNA servis
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
233 931 123
731 503 250
service@DNA.com.cz