OTCOVSKÁ LINIE

Geneticko-genealogická analýza DNA mužských linií je zaměřena na nerekombinující část Y-chromozómu (NRY). Y-chromozóm je část jaderné DNA, která se nalézá pouze u mužů a dědí se výhradně po paternální linii z otce na syna, podobně jako rodné příjmení. Tento systém přenosu dědičné informace vytváří nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a může být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie.

Schéma přenosu Y-chromozómu generacemi. Mužská linie zaniká, pokud muž nemá potomka mužského pohlaví.

 

Kontakt

správa serveru Genetická genealogie Forenzní DNA servis
Nemocnice Na Bulovce
Budínova 2
180 81 Praha 8
233 931 123
731 503 250
service@DNA.com.cz